Hoe kunnen wij u helpen

Heeft u vragen of wilt u iets doorgeven? Mail de wijkraad op info@wijkraadhetven.nl

Dit is het team

Het vaste team van de wijkraad bestaat uit de volgende mensen.

Erwin Heijne

Voorzitter

Werner van Bussel

Penningmeester

Mieke Beerten

Secretaris