Hoe kunnen wij u helpen

Heeft u vragen of wilt u iets doorgeven? Mail de wijkraad op info@wijkraadhetven.nl

Dit is het team

Het vaste team van de wijkraad bestaat uit de volgende mensen.

Peer Hurkmans

Voorzitter

Moerven 161
5464 PD Veghel

Patrice Smakman

Penningmeester
Mieke Beerten

Secretaris

Rietven 156
5464 PJ Veghel