Wijkraad ’t Ven is opgericht op 19 april 2002. In de toen nog groeiende wijk behartigde de wijkraad de belangen van de bewoners richting de gemeente. Nu de wijk bijna volledig is uitgebouwd, staat de leefbaarheid hoog op de agenda. De doelstelling is om voor iedereen het wonen in ’t Ven zo aangenaam mogelijk te houden. Op deze website vindt u informatie die betrekking heeft op uw directe leefomgeving. Denk aan onderwerpen als de regionale energiestrategie of de vliegbewegingen rond Vliegbasis Volkel, maar ook de locatie van AED’s, de scholen in de wijk of activiteiten in het wijkcentrum.