De fusie van de voormalige gemeenten Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode naar de nieuwe gemeente Meierijstad in 2017 is een belangrijke aanleiding geweest om de huidige beleidsdocumenten m.b.t. mobiliteit te herijken en te integreren in een duurzame mobiliteitsvisie voor de gemeente Meierijstad.
Bureau Goudappel uit Deventer heeft de gemeente geholpen bij de (her)ontwikkeling van de visie. Lees of download het rapport op de website van Goudappel.

Voor onze wijk is het meest tastbare uit deze visie de aanleg van een snelfietsroute tussen Veghel en Uden, als onderdeel van een langer tracé tussen Den Bosch en Asten. De gemeenten Meierijstad, Uden en de provincie Noord-Brabant hopen daarmee het fietsverkeer te stimuleren. Er is al een nieuwe fietsbrug over de Aa gemaakt en er komt een nieuwe fietstunnel onder de Udenseweg. Zo hoopt de gemeente nog meer mensen te stimuleren om te fietsen en de auto vaker te laten staan. Daardoor draagt de snelfietsroute bij aan de bereikbaarheid van onze gemeente, de gezondheid van onze inwoners en de luchtkwaliteit in onze regio. Meer informatie over het snelfietsroute-netwerk in Brabant vindt u op de site van Sjees, een mobiliteitscampagne van Ons Brabant Fietst en het Brabants Mobiliteitsnetwerk.

Op de site van de Gemeente Meierijstad zijn aanpak en planning voor de aanleg van de fietsroute opgenomen. De nieuwsbrieven die de gemeente over dit onderwerp verstuurde zijn, voor zover beschikbaar, hieronder opgenomen.

Nieuwsbrieven Gemeente Meierijstad