Stichting Buurt Informatie Netwerk Meierijstad – kortweg BIN Meierijstad – is een samenwerkingsverband tussen bewoners, politie en gemeente met als doelstelling de veiligheid en leefbaarheid in een wijk te verbeteren. Zo vermindert de criminaliteit en worden wijkbewoners bij het werk van de politie en gemeente betrokken. BIN Meierijstad draagt dus bij aan een fijnere en veiligere buurt!
Een deel van onze wijk is inmiddels aangemeld bij BIN Meierijstad: Spoorven, Rietven, Rootven, Visven, Ketelven, Vlasven, Mergelven en Moerven maken gebruik van BIN Meierijstad in de communicatie-app Whatsapp. Daarin kunnen bewoners elkaar waarschuwen in het geval van verdachte situaties. Er valt echter nog winst te behalen : Bosven en Turfven zijn, voor zover bekend, nog niet aangemeld. Bewoners die dit willen opzetten kunnen een mail sturen naar de wijkraad of zelf contact opnemen met BIN Meierijstad. Wie zich als deelnemer wil aanmelden voor een BIN-groep kan hier een aanmeldingsformulier downloaden. Lees ook de spelregels voor het gebruik van BIN Meierijstad!

Let op: een alarm(BIN)app is iets anders dan een straat-app zoals bijv. Nextdoor Ven! Wilt u op de hoogte gehouden worden van andere zaken binnen de wijk, of wilt u zelf iets melden, dan is Nextdoor Ven hiervoor een geschikte app.
U bereikt Nextdoor/Ven via deze link.