Op maandag 8 april 2024 wordt er een Kijk in mijn Wijk gehouden in de deelwijken Ketelven, Vlasven en Visven (van de laatste deelwijk het restant dat in oktober niet aan de orde kwam). Naast de wethouder en een aantal vertegenwoordigers van gemeentelijke diensten wandelen enkele bewoners mee. De wandeling start en eindigt in Natuurtuin de Bunders.
Bewoners gaven een aantal tops en tips die in de wandeling een rol zullen spelen (zie hieronder).

Tips en Tops

 • Groenvoorziening en onderhoud:
  • achterstallig onderhoud van de trottoirs rond de bushaltes aan de Hintelstraat rotonde (veel onkruid)
  • achterstallig(?) onderhoud aan ouder groen onderaan het talud van de A50, overlast voor de wandelaars daar.
  • Groenonderhoud laat te wensen over bij ingang van appartementen complex de Hintel en aan achterkant bij Dichterbij
  • Ketelven: overlast door de peulen van bomen in tuinen die niet verteren
  • Vlasven: aandacht voor groen: gaten in beplanting a.u.b. aanvullen en rotte bomen weghalen.
  • ratten-overlast in de wijk
 • Veiligheid:
  • Ketelven: Overlast door hangjongeren tot diep in de nacht neemt toe met mooier weer, ook vernieling aan speeltuig.
  • Graag bordjes van Buurt preventie app bij wijkingangen.
  • Trottoirs bij de brug van Ketelven, Mergelven doortrekken of groenvoorziening aanleggen (modder / slordige beplanting).
 • Verkeer:
  • gevaarlijke oversteekplaats aan de rotonde bij de Hintel.
  • parkeeroverlast Ketelven op groenstroken; is niet nodig, voldoende plaatsen
  • Ketelven: hard rijdende auto’s, vooral langs speelpark; op het Visven op de doorgaande route
  • gevaarlijk fietsende fietsers op fietsroute van Visven richting Vlasven
  • bewegwijzering huisnummers  Vlasven 100–106 is onbegrijpelijk
  • gevaarlijk (te klein, scheef gezakt, nat) voetpad rond Turfven richting rotonde
  • ontbrekend rood-wit paaltje dat steegje op Ketelven moet afsluiten voor auto’s, er is nu gevaarlijke situatie ontstaan
 • Hondenpoep
  • veel overlast door hondenpoep (veel poep en stank) in alle 3 de deelwijken. Verzoek van bewoners: overal ruimplicht.
 • Tops: De wijk is natuurrijk, waterrijk, veel speelgelegenheid. Voelt veilig