Alle wijken en dorpen in Meierijstad hebben hun eigen wijkagent. Wie die rol in Meierijstad vervullen kunt u vinden op de landelijke site van de politie (www.politie.nl): ga naar het tabblad “Mijn buurt”, geef uw postcode in en u vindt daar alle wijkagenten inclusief de mogelijkheid van contact (maar zie ook hieronder). Op deze site staat overigens nog veel meer interessante informatie over de buurt en op de meeste vragen is daar een antwoord te vinden.

Kennismaken

René van Berkel (foto links) en Mark de Waard (foto onder) zijn de wijkagenten die verantwoordelijk zijn voor de wijken Het Ven, De Bunders en Mariaheide. Dat is een omvangrijk gebied. In de praktijk is Van Berkel 1e aanspreekpunt voor Het Ven en Mariaheide en De Waard voor De Bunders. Zo nodig vervangen ze elkaar of werken samen.
De taak van de wijkagent is het verkrijgen en behouden van inzicht in en overzicht van alle feiten die in de wijk plaatsvinden. Die feiten komen de wijkagent ter ore via inwoners, instanties of anderen, maar ook door ze uit eigen ondervinding en waarneming te ontdekken. U zult René van Berkel dus regelmatig op de fiets in de wijk zien rondrijden.
De wijkagent vertelt ons, dat hij van alle meldingen/incidenten bekijkt of de eventueel nodige vervolgstappen worden genomen (waarbij capaciteit soms een probleem is). Hij vraagt aandacht bij collega’s of externen om zaken aan te pakken of te controleren. Ook werkt hij samen met een groot sociaal team om bepaalde problematieken samen aan te pakken. Daarnaast handelt hij een aantal zaken (mede) zelf af, zoals stalking, verwarde personen of huiselijk geweld.

Bereikbaarheid

Het politiebureau in Veghel aan het Stadhuisplein 4 heeft al geruime tijd geen publieksfunctie meer. Dat wil zeggen, dat u er niet vrij kunt binnenlopen. Het bureau heeft alleen nog een kantoorfunctie en dient als uitvalsbasis voor lokale (wijk)agenten.

 • Bij spoed belt u natuurlijk 112 (maar kijk hieronder wat als “spoed” wordt opgevat).
 • De politie is voor niet-spoed-gevallen bereikbaar op 0900-8844. Als u om contact vraagt dan krijgt de wijkagent een terugbelverzoek.
 • De wijkagent is ook online bereikbaar via www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten. Daar kunt u een contactformulier invullen (eerst postcode invullen, u ziet een kaartje en daarin klikt u op het politieman-icoontje van de betreffende wijkagent, vervolgens klikken op “meer informatie”).

Wanneer 112?

Het landelijke noodnummer belt u alleen in gevallen van acuut gevaar. De wijkagent geeft daarvan een aantal voorbeelden:

 • Bij direct levensgevaar door wat voor reden dan ook;
 • Bij (verkeers)ongevallen met letsel
 • Bij “op heterdaad betrappen”: diefstal, inbraak, vernieling, brand(stichting), mishandeling e.d.
 • Bij dreigende situaties waarbij snel hulp geboden moet worden
 • Bij verdachte situaties, zoals het vermoeden dat iemand op het punt staat te gaan inbreken
 • Bij dreigende escalatie.

Wanneer melden of aangifte doen

Op www.politie.nl vindt u informatie over de onderwerpen die u bij de politie kunt digitaal kunt melden of waarvan u digitaal aangifte kunt doen. Deze aangiftes en meldingen worden beoordeeld en vervolgens behandeld of geregistreerd. Meldingen komen veelal ter behandeling of beoordeling bij de wijkagent terecht. Soms wordt een melder teruggebeld of geïnformeerd door een politiemedewerker van Service en Intake van ons team. Belangrijk is ook het telefoonnummer van Meld Misdaad Anoniem : 0800-7000.

Er is een verschil tussen “een melding maken” en “aangifte doen”.

Melding

Bij een melding informeert u de politie over een situatie, incident of vermoeden, waarvan u vindt of denkt dat dit belangrijk is voor de politie om te weten. Het doel van een melding is, dat het feit bekend is bij de politie, of dat de politie er rekening mee houdt en/of op dit feit inspeelt. Het kan om strafbare feiten gaan, maar ook om overlast, conflicten of verdachte situaties.
Voorbeeld:
Op een locatie in de wijk staat vaak een auto geparkeerd en daar komen dan anderen naartoe, waarna ze kort contact met elkaar hebben. Dit kan te maken hebben met drugs dealen. Als de politie hiervan op de hoogte wordt gesteld of een kenteken van een voertuig doorkrijgt dan kan zij daar actief op gaan controleren.

Aangifte

Bij een aangifte gaat het om feiten die strafbaar zijn en waarvan u wilt dat de politie onderzoek doet naar de feiten en dader(s) zodat justitie er een gevolg aan kan geven. De wijkagent geeft drie voorbeelden van manieren van aangifte doen:

 • U ontdekt dat er is ingebroken in uw auto, u bent opgelicht via Marktplaats, uw fiets is gestolen: van dit soort feiten kunt u in principe online aangifte doen.
 • Bij een ontdekte woninginbraak is het van belang dat de politie ter plaatse komt kijken; vervolgens doet u ter plekke persoonlijk aangifte. Hiervoor belt u 0900-8844.
 • Als er sprake is van een complexe zaak en zaken waarbij u de dader kent, doet u persoonlijk aangifte op een politiebureau door een afspraak te maken via 0900-8844. Aangifte doet u vervolgens bij een collega die daarvoor is opgeleid en aangesteld. Vervolgonderzoek wordt soms door de plaatselijke politie of wijkagent gedaan, maar het is ook mogelijk dat de recherche wordt ingeschakeld.

Andere hulpoplossingen

De wijkagent hoeft niet voor alle problemen en probleempjes ingeschakeld te worden. Voor conflicten met buren waar betrokkenen zelf niet goed uitkomen kan bijvoorbeeld Buurtbemiddeling Meierijstad worden ingeschakeld via 088-37425235 of via buurtbemiddelingveghel@ons-welzijn.nl.
Voor meldingen m.b.t. gevonden of verloren voorwerpen, parkeerproblematiek, afvaldumping, defect verkeersmeubilair, loslopende of bijtende honden kan de gemeente ingeschakeld worden, telefonisch via 0413-140413 of via de app Mijngemeente. Tijdens openingstijden van het gemeentehuis kunt u zich ook aan de balie melden.