Enige tijd geleden werd de secretaris van de Wijkraad in multifunctionele accommodatie (MFA) ‘de Hintel’ ontvangen door de bestuursleden van de Leste Cent. Wat volgde was een prettig gesprek met twee bevlogen vrijwilligers die zich al jaren inzetten voor de Soos “de Leste Cent”. Piet Tiemens en bestuurslid Petra vertellen warm en enthousiast over bijzondere Soos-avonden.

Wat is ‘de Leste Cent’?

Soos “de Leste Cent” vindt eens in de veertien dagen plaats op vrijdagavond in MFA de Hintel op het Vlasven. Die avond komen mensen met een beperking uit Veghel en omstreken naar de Hintel voor een gezellige avond. De Soos is gestart als ontmoetingsplek voor  mensen met een verstandelijke beperking. Na verloop van tijd kwamen er geleidelijk meer anderen. Nu biedt men een avond gezelligheid aan een bredere doelgroep: een gezellige avond voor mensen met een verstandelijke en/of een fysieke beperking. Intussen dient zich een nieuwe doelgroep aan: mensen die sinds de Corona pandemie vereenzamen omdat de Soos zo lang gesloten is geweest. Ook deze doelgroep willen Piet en Petra graag iets bieden. Maar, stelt Piet nadrukkelijk, iederéén is op deze avonden van harte welkom!! Iedereen die een avondje gezelligheid zoekt wordt hartelijk ontvangen

De start…

Zo’n 15 jaar geleden merkte Piet dat mensen met een verstandelijke beperking, zoals zijn zoon, geen plek vonden in het “gewone” uitgaansleven voor ontmoetingen met leeftijd- en/of lotgenoten. Maar deze groep heeft wel degelijk behoefte aan zo’n plek waar ze hun sociale netwerk kunnen uitbouwen.
Daaruit is het idee ontstaan om een ontmoetingsavond voor deze groep mensen zelf vorm te gaan geven. Daarmee was de start van de Soos “de Leste Cent” een feit.  In het begin vond men onderdak op de Reigerdonk, in een ruimte van de organisatie Dichterbij. Die ruimte werd na verloop van tijd te klein. De groep kon vervolgens terecht in wijkgebouw de Hintel, nu een MFA. Daar vindt men nog steeds onderdak, niet meer onder de ‘paraplu’ van een wijkvereniging, maar als zelfstandige organisatie. Piet neemt al die tijd de honneurs waar en stuurt de organisatie aan. Sinds een jaar of 6 heeft hij Petra aan zijn zijde.

De mensen die zich voor de Soos inzetten

Piet en Petra zijn de bestuurders, de drijvende krachten achter deze organisatie. Zij worden op de Soosavonden  bijgestaan door vele vrijwilligers. De ondersteuning of begeleiding van de bezoekers van de Soos bevindt zich op mentaal én fysiek vlak: een luisterend oor, een helpende hand bij het aan- en uitdoen van de jas of het helpen met koffie drinken. De expertise die daarvoor nodig is, groeit meestal vanzelf. De vrijwilligers hebben allemaal een klik met de doelgroep. De meeste van hen zijn bij de Soos terecht gekomen doordat ze met een andere vrijwilliger zijn meegekomen of met een familielid of kennis. Aangetrokken door de gezelligheid én de noodzaak zijn ze vervolgens gebleven. Alle vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in voor deze groep. Ze doen het graag, maar genieten er ook erg van.

Het doel van de Soosavonden

Eén keer in de twee weken, op vrijdagavond is het Soos avond. Er zijn zo’n 70 “leden” die regelmatig de Soosavond bezoeken, gemiddeld zo’n 30 bezoekers per avond. Doel is vooral: een gezellige avond. Iedereen komt puur voor het onderlinge contact! Men komt naar de Leste Cent om een avondje te kletsen, te dansen, te zingen of naar muziek te luisteren of om ervaringen uit te wisselen. Praten, dansen, zingen, men doet net waar men zin in heeft. Mensen worden en passant begeleid om stapjes te nemen in hun persoonlijke leven. Ze vertrouwen de vrijwilligers, ze delen soms hun zorgen of problemen met hen. Piet en Petra hebben beiden het gevoel dat de Leste Cent een belangrijke maatschappelijke functie vervult.

Dansen bij de Leste Cent


Intussen is er op de dinsdagavond spontaan een nieuwe groep ontstaan. Iedere week komt er een groepje van ongeveer  7 mensen knutselen. Men doet wat men wil en brengt zelf alles mee. Er wordt gebreid, geborduurd, gekleurd en geplakt. Iedereen die er lucht van krijgt is welkom en mag aansluiten. Mensen met en zonder beperking werken er nu al samen. Piet en zijn vrouw hebben ervaren dat het vaak de mensen met een beperking zijn die een avond opstarten, waarna anderen zich langzaamaan aansluiten.

Hoe ziet de toekomst eruit?

Petra en Piet hebben enkele wensen:
De bestuurders van de Leste Cent zouden graag een nieuwe bestuurder vinden die de taak van Piet over kan nemen. Piet wordt al wat ouder en voelt dat het te zwaar wordt om de kar te blijven trekken. Er zou iemand anders naast Petra moeten komen om de taak van Piet over te nemen. De organisatie van de Soosavonden vraagt om 2 bestuursleden. Piet wil het graag rustiger aan gaan doen, maar wie neemt zijn stokje over?
V.w.b. de invulling van de avond: er ligt nog een idee om een knutselavond voor mannen op te zetten. Tijdens die avond kan er eenvoudig knutselwerk uitgevoerd worden, zoals bijv. reparaties aan fietsen. Geen repair-café, maar gewoon een eenvoudige knutselavond. Ook zouden ze graag Brabants Buske een keer op bezoek willen hebben.

En verder….

Gebrek aan financiële middelen is wel beperkend voor de Soos in meerdere opzichten. Als men wat meer financiële armslag zou hebben d.m.v. bijvoorbeeld een vorm van subsidie, dan zou vervoer op een feestavond minder problematisch zijn voor de mensen met een smalle beurs. Het bestuur van de Leste Cent zou dan wat meer kunnen uitpakken op de avonden zelf en bijv. de consumpties gratis maken. Maar vooralsnog blijft dit een vurige wens.

Meer weten of contact?

Website: https://www.delestecent.nl/
Locatie: Wijkgebouw De Hintel, Vlasven 91, 5464 PN Veghel
Telefoon: 06 – 513 541 18
Email: soosdelestecent@gmail.com