Het Planbureau voor de Leefomgeving geeft een gepaste inleiding voor de energietransitie. Wie daarover meer wil lezen volgt deze link naar hun onderwerpen en de bijbehorende rapporten.

Het doel voor 2050: veel lagere CO2-uitstoot

De klimaattop in Parijs (COP21), eind december 2015, heeft een akkoord opgeleverd. Het is door velen toegejuicht als een zeer belangrijke stap naar het beperken van klimaatverandering. Maar wat betekent het klimaatakkoord voor Nederland en vooral voor de manier waarop we met energie omgaan?

Beleid duurzame energie

In alle belangrijke Nederlandse beleidsnota’s en kabinetsplannen van de laatste jaren, inclusief het Energieakkoord en het Energierapport, staat dat het energiesysteem van de toekomst duurzaam moet zijn. Maar wat ‘duurzaam’ precies is, daarover verschillen de meningen. Zeker, schoon, betaalbaar, kansrijk. Mooi klinkende ambities, maar het kan nog van alles betekenen.

Kiezen voor nieuwe energiesystemen

De klimaatambities uit Parijs betekenen dat vooral het energiesysteem ingrijpend moet worden veranderd (de energietransitie), ook in Nederland. De uitstoot van broeikasgassen moet in de periode tot 2050 vergaand worden verminderd. Dat is geen eenvoudige opgave. Bovendien kan het niet altijd win-win zijn. Er moeten prioriteiten worden gesteld, keuzes worden gemaakt. Een transitie vergt een brede maatschappelijke omslag.

Veghel

Om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen omtrent de energietransitie in Veghel, verwijzen wij u naar de website van de Gemeente Meierijstad. Het is een nuttige website met een compleet overzicht van de activiteiten die de gemeente op dit moment onderneemt: https://www.meierijstad.nl/duurzaamheid/Alle_onderwerpen.
Daarnaast is de Energiecoöperatie Meijerijstad (ECM) van belang. Via deze organisatie kunt u gratis een afspraak maken met een energiecoach. Deze komt bij u langs en bekijkt samen met u wat u nog zou kunnen ondernemen om uw huis energiezuiniger te maken. Ga naar deze website: https://www.ecmeierijstad.nl/energiecoach/

Brabant / regionaal

De energietransitie houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom werken overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders en maatschappelijke organisaties in 30 regio’s samen aan een Regionale Energiestrategie.
Op zoek naar de stand van zaken rond de Regionale Energiestrategie in Brabant? Ga naar: https://energiewerkplaatsbrabant.nl/home/default.aspx

Landelijk

Er is veel informatie te vinden die wordt aangeboden door landelijke partijen. Dat is onder andere het al genoemde Planbureau voor de Leefomgeving (zie de link hierboven). Het PBL voorziet in themasites, zoals deze: https://themasites.pbl.nl/o/energietransitie/ . Het is een interessante website die een grote verscheidenheid aan informatie biedt.
Ook een site als die van Milieu Centraal is dé praktische gids voor duurzame tips en adviezen. Hoeveel bespaar je met vloerisolatie? Wat is de impact van een vliegreis of een kilo vlees? En waar laat je een oude videoband? Milieu Centraal geeft je onafhankelijke, praktische en betrouwbare informatie. Ontdek je wat je zelf kunt doen, en hoe je dat aanpakt. De link naar de website: https://www.milieucentraal.nl/.