Duurzaamheid

Vanuit het Klimaatakkoord is de ambitie om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken voor het verwarmen van onze gebouwen, voor koken en douchen. Aardgas is een fossiele brandstof, die niet past in onze ambitie om CO2-neutraal te worden. Samen met de Meierijstadse samenleving gaat de gemeente op zoek naar de juiste route en de beste alternatieven voor een aardgasvrije gemeente.
Alle gemeenten moeten uiterlijk in 2021 een visie hebben, hoe ze dat willen bereiken. Dat heet de Transitievisie Warmte (TVW). Daarin wordt op hoofdlijnen geschetst wanneer en hoe de wijken in Meierijstad overstappen op een alternatief voor aardgas. Als de visie gereed is, volgt per wijk een Wijkuitvoeringsplan (WUP). Pas dan wordt het echt concreet en wordt verder ingezoomd op straat- en gebouwniveau wat er precies moet gebeuren, hoeveel dat kost, hoe dat betaald wordt etc.
Gemeente Meierijstad is bezig met het opstellen van deze Transitievisie Warmte en zal daarover het hele jaar 2021 in gesprek zijn met inwoners, bedrijven, andere belanghebbenden en de gemeenteraad.
In februari 2020 stelde de raad het rapport ‘De toekomst van zon en wind in Meierijstad’ vast. Dit rapport is hier te downloaden. In een YouTube-filmpje is te zien hoe technisch onderzoek in de wijken van Meierijstad is gedaan. Veel gestelde vragen over duurzaamheid worden continu bijgewerkt en weergegeven op de volgende website: Vragen over de Transitievisie Warmte – Energie – Duurzaamheid – Gemeente Meierijstad.
Zowel voor particulieren als voor het MKB zijn er duurzaamheidsleningen beschikbaar (zie deze brief van de gemeente).

Op de website van de Wijkraad het Ven zullen we regelmatig nieuwe informatie met u delen. Kijk daarvoor in de Nieuws-sectie van deze site. Daarnaast kunt u het proces ook volgen via de Stadskrant waar de gemeente regelmatig de vorderingen en ontwikkelingen publiceert.