Kijk in mijn Wijk is een informatieve wandeling door deelwijken. Die wordt op gezette tijden georganiseerd door Wijkraad ’t Ven in samenwerking met de buurtadviseur van de gemeente. We wandelen met o.a. de wethouder, de wijkagent, vertegenwoordigers van gemeentelijke beheerteams en andere belanghebbenden door de wijk. U als bewoner wordt nadrukkelijk ook uitgenodigd om mee te wandelen.
Vooraf horen we graag van u welke tops en tips u voor ons heeft. Waar bent u trots op of blij mee in de wijk. En wat zou u graag aangepast willen zien en hoe? Deze onderwerpen zullen dan de volle aandacht krijgen tijdens de Kijk in mijn Wijk wandeling.
De wandeling wordt ruim op tijd op deze pagina aangekondigd. Mail ons a.u.b. op info@wijkraadhetven.nl met uw ideeën. Die verzamelen we (geanonimiseerd) op deze pagina en hier publiceren we ook de resultaten.

  • 6 oktober 2023: Bosven, Spoorven, Visven
  • …..: