Op vrijdag 6 oktober 2023 om 9:30 zal er weer een Kijk in de Wijk worden gehouden. Deze informatieve wandeling wordt georganiseerd door Wijkraad ’t Ven in samenwerking met de buurtadviseur van de gemeente. We wandelen met o.a. de wethouder door de deelwijken Spoorven, Bosven en Visven. U als bewoner wordt nadrukkelijk ook uitgenodigd om mee te wandelen. We starten en eindigen op de parkeerplaats bij de Visvijver, tegenover Bosven 500.
Wij zouden graag van u horen welke tops en tips u voor ons heeft. Waar bent u trots op of blij mee in de wijk. En wat zou u graag aangepast willen zien en hoe? Deze onderwerpen zullen dan de volle aandacht krijgen tijdens de Kijk in de Wijk.
Mail ons a.u.b. op info@wijkraadhetven.nl met uw ideeën. Die verzamelen we (geanonimiseerd) op deze pagina.

 • Bosven:
  • achter de de ronde flat ligt vaak zwerfafval; hoe kunnen we dat aanpakken?
  • te hard rijden in de wijk: overal een woonerf maken?
  • boomwortels veroorzaken stoepen met hobbels; wat kunnen we daaraan doen?
  • de rotonde en de groenstrook bij de entree van de wijk kunnen wel wat meer uitstraling gebruiken; kunstwerken plaatsen?
 • Spoorven:
  • Groenvoorzieningen: veel onkruid, slecht gesnoeide bomen/struiken vooral op fietspad langs water; wat te doen met kwaliteit en intervallen van onderhoud?
  • Parkeerprobleem rond grasveld thv. huisnrs 501 en 442 is begin dit jaar gemeld; toegezegde aanpassingen (grastegels, openbare laadpaal) zijn nog niet gerealiseerd; wat is stand van zaken? Ook anderen melden parkeerproblemen op straathoeken en grasveldjes.
  • gevaar voor fietsers en voetgangers door te hard rijden op de Vorstenboscheweg na de rotonde bij Torendaal; wat kan daaraan gedaan worden? Ook in de wijk wordt regelmatig te hard gereden;
  • Verzakkingen in bestrating en straatputten en ook worteldruk op diverse plekken;
  • tops: aanpassing groenstrook tbv. aanbieden vuilcontainers voor hele straat (bij nr 155), aanpassing speeltuintje, groenstroken in eigen beheer, afval-ZAPpers, voldoende verlichting geeft veilig gevoel
 • Visven:
  • auto’s parkeren op het gras bij de visvijver in plaats van op de twee parkeerplaatsen; hoe is de handhaving geregeld?
  • onderhoud groenvoorziening rond de visvijver, vooral aan de kant van de woningen
  • Verzakkingen in bestrating en straatputten: is er iets mis met huis- of kolkaansluitingen op het riool?
  • bij uitrijden wijk naar ’t Ven zijn op de hoeken diepe kuilen ontstaan; ‘hoekbestrating’ van kinderkopjes aanleggen (zoals bij busstation De Hintel)?
  • de parkeerplekken bij snackbar Jopie veroorzaken regelmatig gevaarlijke situaties; de straat is een drukke doorgaande weg; wat kan daar aan gedaan worden?
 • Wijkoverstijgend:
  • top: lantaarnpalen met Led-verlichting en schakelaar zijn grote verbetering.
  • wanneer komt de aansluiting op snelfietspad naar Uden?
  • het fietspad tussen basisscholen De Tuimelaar en ’t Ven is ernstig vervuild door honden- en vogelpoep; is een ‘poepzuiger’ een oplossing?
  • Gebrek aan parkeerplaatsen veroorzaakt parkeren op groenstroken, stoepen, straathoeken;