Wijkraad ’t Ven

Wijkraad ’t Ven is opgericht op 19 april 2002. In de toen nog groeiende wijk behartigde de wijkraad de belangen van de bewoners richting de gemeente. Nu de wijk bijna volledig is uitgebouwd, staat de leefbaarheid hoog op de agenda. De doelstelling is om voor iedereen het wonen in ’t Ven zo aangenaam mogelijk te houden. Op deze website vindt u informatie die betrekking heeft op uw directe leefomgeving. Denk aan onderwerpen als de regionale energiestrategie of de vliegbewegingen rond Vliegbasis Volkel, maar ook de locatie van AED’s, de scholen in de wijk of activiteiten in het wijkcentrum.

Bericht van de Wijkraad

Op vrijdag 6 oktober 2023 om 9:30 zal er weer een Kijk in de Wijk worden gehouden. Deze informatieve wandeling wordt georganiseerd door Wijkraad ’t Ven in samenwerking met de buurtadviseur van de gemeente. We wandelen met o.a. de wethouder door de deelwijken Spoorven, Bosven en Visven. U als bewoner wordt nadrukkelijk ook uitgenodigd om mee te wandelen. We starten en eindigen op de parkeerplaats bij de Visvijver, tegenover Bosven 500.
Wij zouden graag van u horen welke tops en tips u voor ons heeft. Waar bent u trots op of blij mee in de wijk. En wat zou u graag aangepast willen zien en hoe? Deze onderwerpen zullen dan de volle aandacht krijgen tijdens de Kijk in de Wijk.
Mail ons a.u.b. op info@wijkraadhetven.nl met uw ideeën en volg ons op de “Kijk”-pagina op deze website.

Laatste nieuws

  • Workshop patiëntenportaal
    Op woensdag 4 oktober om 14:00 uur (tot 16:00 uur) kunnen mensen leren werken met de app “Mijn Gezondheid” tijdens een workshop. Steeds vaker verloopt het contact met de huisarts … Lees meer
  • Snelfietsroute – Nieuwsbrief 5
    Het is even geleden sinds de laatste nieuwsbrief verscheen. Verschillende omstandigheden maken dat de voorbereidingen voor de snelfietsroute meer tijd vragen dan eerder gedacht. De start van de aanleg schuift … Lees meer
  • Voortgang Spoordijk
    Afgelopen weken werkten vrijwilligers op de spoordijk. Het groen is de laatste weken geëxplodeerd en mogelijk moeten we binnenkort, op enkele plekken, meer ruimte gaan maken of kanten maaien. Houtwallen … Lees meer