Spoordijk mei 2019

Vijf jaar geleden werd geconstateerd dat het talud van de voormalige spoorlijn (het zogenaamde ‘Duits lijntje‘ op de grens van de wijken De Bunders en Het Ven) ernstig was afgekalfd. Gevreesd werd dat het laatste stukje oude natuur in de wijk verloren zou gaan. Wijkraad de Bunders plaatste een oproep, waarna een aantal vrijwilligers zich meldde om te helpen dit proces te stoppen. Zij vormden de ‘Werkgroep Spoordijk’.
In de afgelopen jaren hebben deze vrijwilligers een uniek stuk natuur en historisch erfgoed behouden voor uitsterven! Flora en fauna zijn hersteld en in diversiteit toegenomen.

Zoals gezegd: de spoordijk ligt op de grens van de wijken De Bunders en Het Ven. De bewoners van beide wijken genieten van de natuur op de spoordijk. Wat zou het mooi zijn als er óók uit de wijk Het Ven bewoners zijn, die willen bijdragen aan het onderhoud van de spoordijk! De Werkgroep Spoordijk kan zéker nog medewerkers gebruiken. Het project is een initiatief van Wijkraad De Bunders en wordt nu ook gesteund door Wijkraad Het Ven. De werkgroep krijgt blijvende ondersteuning van de gemeente Meijerijstad zoals het leveren van hout, planten en het snoeien van de grote bomen.

Vind je het ook lekker om buiten te werken in dit kleine stukje natuur in Veghel? Dan is dit wellicht iets voor jou. De data dat er gewerkt wordt, worden bijtijds aan de deelnemers gemeld, zo’n 20 tot 30 keer een halve dag. Je kunt komen als het jóu uitkomt!

Geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar info@wijkraadhetven.nl .