www.bezoekmeierijstad.nl; doel van deze site is om meer bekendheid te geven aan het recreatief/toeristisch aanbod in Meierijstad, zoals de UITagenda, fiets- en wandelroutes, erfgoed, kunst en cultuur. De bibliotheek voert de redactie.