Honden

en hun baasjes

Voor veel bewoners zijn honden echte vrienden en worden beschouwd als lid van het gezin. Honden brengen hun eigenaren veel plezier, maar ook verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid mag niet op de buurt worden afgewenteld. Anders gezegd, het hebben en uitlaten van honden mag geen overmatige overlast veroorzaken voor de wijkbewoners.
Uit klachten blijkt, dat een klein aantal eigenaren van honden niet weet “hoe het zit” met de regels en regelmatig overmatige overlast veroorzaken.

Uitlaatroutes
De gemeente Veghel heeft een aantal routes aangelegd waar honden kunnen worden uitgelaten.
In ’t Ven kennen we twee soorten uitlaatroutes: routes zonder ruimplicht en uitrengebieden met ruimplicht. De routes zonder ruimplicht behoeven eigenlijk geen uitleg. Deze routes worden op de kaart aangegeven door de groene lijnen.
Buiten worden die routes gemarkeerd door lage betonnen paaltjes met een blauw bord, waarop duidelijk vermeld staat als er sprake is van “geen ruimplicht”. Deze routes worden wekelijks schoongemaakt, ook de nieuwste route in fase 5 langs het water is in het opruimprogramma opgenomen.

Download de kaart hier

Meierijstad_Honden uitlaat bord

Uitrengebieden
De uitrengebieden worden op het kaartje aangegeven door een blauwe lijn. Het gaat hier hoofdzakelijk over de route langs de oude spoordijk (Duits Lijntje). Daar mag Uw hond onaangelijnd lopen, maar de uitwerpselen dienen te worden opgeruimd. Ook het uitrengebied wordt aangegeven door betonnen paaltjes met een blauw bord en de vermelding “wel ruimplicht”.

APV artikel 2.57
Voor de rest van de wijk geldt volgens APV artikel 2.57 dat binnen de bebouwde kom op openbare plekken honden aangelijnd dienen te zijn. Verder geldt, dat als de hond “per ongeluk” zijn behoefte doet op een plek die geen deel uitmaakt van een route zonder ruimplicht, U dit direct dient op te ruimen. Een Bijzonder Opsporingsambtenaar (BOA) kan hierop controleren en bij overtreding een bekeuring uitschrijven

Tot slot …
Voor de bewoners die geen hond hebben: de meeste hondenbezitters houden zich aan de regels. Laten we vooral geen heksenjacht ontketenen, maar spreek iemand op een vriendelijke manier aan als het een keer mis gaat. Voor de hardnekkige problemen kunt U een email sturen naar info@wijkraadhetven.nl De wijkraad neemt dan contact op met de BOA. Wijkbewoners kunnen hieronder een reactie achterlaten.