Wijkschouw

Een wijkschouw is een vorm van georganiseerd overleg.
Dit doen we samen met bewoners, gemeente, politie, woningbouwcoöperaties, politie en andere instanties. Meestal 1 x per jaar organiseren wij een wijkschouw. Dit wordt gecommuniceerd via de Facebook pagina van de wijkraad. En mocht u bepaalde punten hebben, Zoals groen voorzieningen, parkeren, speel gelegenheid etc…. Geeft het aan ons door. Nemen wij dit weer mee in het overleg.

Contact