AED Ketelven

Op verschillende plaatsen in de wijk hangen AED’s (automatische externe defibrillator). Deze kunnen worden ingezet in geval van een hartstilstand.
[Lees meer]

Snelfietsroute

Ook is de wijkraad zijdelings betrokken bij het realiseren van de snelfietsroute die door een groot deel van de wijk loopt.[Lees meer]

ENQUETE.jpg

De wijkraad werkt op dit moment aan een leefbaarheidsonderzoek voor ’t Ven. Dit wordt samen met Ons Welzijn en de gemeente Meierijstad gedaan.
[Lees meer]

Binnenkort meer