Website Wijkraad 't Ven [aan het reconstrueren]

Algemene informatie1

Wijkraad ’t Ven is bij het ontstaan van de wijk halverwege de jaren ’90 ontstaan. In de toen nog groeiende wijk behartigde de wijkraad de belangen van de bewoners richting de gemeente. Nu de wijk bijna volledig is uitgebouwd, staat de leefbaarheid hoog op de agenda. De doelstelling is om voor iedereen het wonen in ’t Ven zo aangenaam mogelijk te houden.

Laatste nieuws