Burgerparticipatie

Meedoen in je buurt

Een veilige en fijne leefomgeving is voor velen belangrijk. Om dit voor elkaar te kunnen krijgen moet rekening gehouden worden met diverse bewonersgroepen. Van tijd tot tijd zal de wijkraad dan ook een onderzoek doen naar wat er binnen de bewoners speelt en hoopt op deze manier de leefbaarheid in de wijk zo aangenaam mogelijk te houden. De inbreng van bewoners is daarom onmisbaar. Mocht er binnen uw omgeving iets zijn wat de leefbaarheid beïnvloedt en waarvan u denkt dat dit anders moet, dan kunt u dat altijd aan de wijkraad melden.

Mocht u verdere informatie willen omtrent mee doen in de wijk?
Buurtbeheer
Leefbaarheidsbudget
klusaanhanger
Subsidies voor verenigingen
Buurtadviseurs