BIN Meierijstad (Buurt informatie netwerk)

Een deel van onze wijk is inmiddels aangemeld bij BIN Meierijstad.
In het Spoorven, Ketelven, Vlasven, Turfven en Moerven is een buurtapp gemaakt waarbij bewoners elkaar kunnen waarschuwen in het geval van verdachte situaties.

Er valt nog winst te behalen : Bosven, Visven en Rietven zijn voor zover bekend nog niet aangemeld. Bewoners die dit willen opzetten kunnen een mail sturen naar de wijkraad of zelf contact opnemen met BIN Meierijstad.

Let op: een alarm(BIN) app is iets anders dan een straat app!

Nextdoor Ven
Wilt u op de hoogte gehouden worden van andere zaken binnen de wijk, of wilt u zelf iets melden, dan is Nextdoor Ven hiervoor een geschikte app.
Link

Stichting Buurt Informatie Netwerk Meierijstad – kortweg BIN Meierijstad – is een samenwerkingsverband tussen bewoners, politie en gemeente met als doelstelling de veiligheid en leefbaarheid in een wijk te verbeteren. Zo vermindert de criminaliteit en worden wijkbewoners bij het werk van de politie en gemeente betrokken. BIN Meierijstad draagt dus bij aan een fijnere en veiligere buurt!